Regeling gezinskorting voor Jeugdleden

Regeling gezinskorting voor Jeugdleden

Gezinskorting geldt voor ieder gezin met:
– Twee of meer kinderen uit een gezin spelend of trainend
– Jonger dan 18 jaar spelend of trainend
(peildatum 1 januari in het seizoen waar de contributie over berekend wordt).

De korting bedraagt:
– Voor het tweede kind € 20,- korting
– Voor het derde kind € 30,- korting
– Voor het vierde en volgende kinderen € 40,- korting
Let op:
– Bij de WSV geldt € 10,- korting voor het tweede en volgende kinderen.

De gezinskorting wordt gegeven over de contributie van het betreffende lid. Korting wordt verrekend met de contributie nota aan het begin van het seizoen.
In die gevallen waarin de Regeling gezinskorting voor Jeugdleden niet voorziet, vindt besluitvorming plaats door het bestuur van SBV Juventus.

Vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar de penningmeester@sbv-juventus.nl.