Vertrouwenscontactpersoon

Aan alle sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur,

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) wordt aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Binnen de vereniging is nog geen VCP aangesteld; Tot die tijd kun je terecht bij de een van de VCP’s van de Nederlandse Basketball Bond, Annie Kerkhof en Walter Wallé.

Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.

Annie en Walter zijn als volgt te bereiken:

Annie Kerkhof Walter Wallé
ahkerkhof@kpnplanet.nl walter2@quicknet.nl
Tel: 06 25083751 Tel: 06 23982568