Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemeen

De Algemene Ledenvergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging. Dat is niet zomaar een uitspraak, het is de werkelijkheid. Bij een vereniging (SBV Juventus) beslissen de leden wat het beleid wordt of is. Het bestuur van de vereniging legt op de ledenvergadering verantwoording af wat zij gedaan hebben en doen voorstellen aan de leden hoe zij in de toekomst verder willen gaan met de vereniging. De leden van de vereniging stemmen over deze voorstellen. Zij kunnen ook tegen de voorstellen van het bestuur stemmen. Het bestuur moet dan met deze stemming aan de slag om het beleid van de vereniging bij te stellen.

Hieruit kun je opmaken dat je als lid van de vereniging meer kunt bepalen wat de vereniging gaat doen, dan je denkt. Als lid van de vereniging kun je zelf ook voorstellen indienen. Je moet je dan wel aan een aantal spelregels halen, maar je stem geldt wel degelijk. Als je bijvoorbeeld wilt dat de shirtkleur voortaan oranje wordt, kun je dat voorstel indienen (met een uitleg waarom) en zal dat voorstel tijdens de vergadering aan de orde komen. Je kunt dan je voorstel toelichten en zal er over gestemd worden. Is de meerderheid van de vereniging het eens met je voorstel dan zal het bestuur dat voorstel moeten overnemen en het moeten uitwerken. Het lijkt op een referendum.
Als lid van de vereniging kun je invloed uitoefenen over hoe de vereniging bestuurt wordt. Daarom is het goed om eens in het jaar stil te staan bij de koers van de vereniging.

Een van de belangrijkste onderwerpen is de verantwoording over de financiën; wat is er uitgegeven en binnengekomen en wat wil de vereniging gaan uitgeven en binnenhalen. Ook daar kun je als lid invloed op uitoefenen.

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt ook het bestuur van de vereniging gekozen. Om de twee jaar treedt een deel van het bestuur af en worden er nieuwe leden gekozen. Ook de zittende leden kunnen zich verkiesbaar stellen. Als lid kun je dus in het bestuur gekozen worden en kun je meedenken over de koers van de vereniging en die koers ook uitwerken.

Alle voorstellen van het bestuur of de leden worden tijdens de vergadering besproken. Als er gestemd wordt, moet altijd de meerderheid van de vergadering het met het voorstel eens zijn. De meerderheid is de helft plus 1 stem. Zijn het ingrijpende voorstellen (bijvoorbeeld als het statuut gewijzigd moet worden), dan moet 2/3 van de vergadering het met het voorstel eens zijn.

De Algemene Ledenvergadering is daardoor wel degelijk een belangrijke vergadering, waar je als lid veel invloed kunt uitoefenen en waar je hoort wat de vereniging van plan is.

Notulen