Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een aantal leden, die op vrijwillige basis de vereniging leiden:

Voorzitter

Is verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging. Leiden van bestuurs- en ledenvergadering, coördineren van de bestuurstaken, vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten, toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten, samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid.

Peter Snel
voorzitter@sbv-juventus.nl – 06-43043167

Secretaris

Is verantwoordelijk voor de algehele correspondentie betreffende de verenging en voert deze in overleg met en namens het bestuur.
In- en uitgaande post, agenda vergaderingen, jaarverslag, contact met NBB, Provincie en Gemeente, verzorgt inhoud nieuwsbrieven.

Ingrid Massey
secretaris@sbv-juventus.nl – 06-10360290

Ledenadministratie

Wil je bij Juventus gaan basketballen? Zij kan je vertellen in welk team je kunt spelen en of er eventueel een wachtlijst is.

Ook voor het wijzigen van contactgegevens en doorgeven opzeggingen (deze dienen elk seizoen vóór 1 mei binnen te zijn).

Jennifer Burger
leden@sbv-juventus.nl

Wedstrijdsecretaris

Inplannen van de wedstrijden, taken indelen, zaalwachten, zaalhuur, wijzigen wedstrijden.

Nathalie van der Kooij – Inplannen van de wedstrijden, zaalhuur
wedstrijden@sbv-juventus.nl – 06-48423785

Marion Stolk – Inplannen van de zaaltaken
taken@sbv-juventus.nl

Penningmeester

Verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging en de nauwkeurige en overzichtelijke registratie en presentatie aan AV hiervan.

Stelt de balans en begroting op, int contributie, schulden, sponsorgelden en subsidies, draagt zorg voor betalingen via bank, giro of contant uit verenigingskas na overleg van rekeningen.

Emma Clark
penningmeester@sbv-juventus.nl

Technische commissie

Is verantwoordelijk voor de continuïteit in trainers, coaches en leeftijdscategorieën binnen de vereniging.

Samenstelling teams, verdeling trainingstijden, trainingsjaarplannen, organiseert trainingsbijeenkomsten en draagt zorg voor een aanvoer van leden om leeftijdscategorieën in stand te houden.

Peter Snel
Michel Baas
tc@sbv-juventus.nl

PR en sponsorzaken

Draagt zorg voor het binnenhalen en behouden van sponsoren i.s.m. de publiciteits- en evenementencommissie.

Opstellen sponsoringbeleid, inventariseren / bijhouden sponsoringmogelijkheden, samenstellen sponsorpakketten, werven van sponsoren, contacten onderhouden met sponsoren, (toezien op) uitvoering van sponsortegenprestaties.

Ileana van den Bosch
sponsoring@sbv-juventus.nl

Boete-beleid

Jeffrey van der Sloot
boetes@sbv-juventus.nl

Activiteitencommissie

Freek Roosloot leidt de activiteitencommissie en zet zich in om leuke zaken binnen de vereniging te organiseren zoals feesten en toernooitjes.
Wij zoeken nog mensen die onze activiteitencommissie willen ondersteunen! Ideeën voor activiteiten mogen ook naar ons gemaild worden.
activiteiten@sbv-juventus.nl
Activiteiten informatie

Kantine

Freek Roosloot 
kantine@sbv-juventus.nl

Website

Heb je ideeën voor de website? Wil je een stukje schrijven of heb je gave foto’s gemaakt? Mail ze dan naar mij en ik zorg dat deze op de website komen!

John van der Kooij
webmaster@sbv-juventus.nl

06-50818383