Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een aantal leden, die op vrijwillige basis de vereniging leiden:

Voorzitter

Is verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging. Leiden van bestuur- en ledenvergadering, coördineren van de verschillende bestuurstaken, vertegenwoordigen van vereniging naar buiten, toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement aangegane en te sluiten contracten, samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid.

Marieke Snel
voorzitter@sbv-juventus.nl – 06-37070171

Secretaris

Is verantwoordelijk voor de algehele correspondentie betreffende de verenging en voert deze in overleg met en namens het bestuur.

In- en uitgaande post, agenda vergaderingen, jaarverslag, contact met NBB, Rayon, Provincie en Gemeente, verzorgt inhoud nieuwsbrieven.

Ingrid Massey
secretaris@sbv-juventus.nl – 06-10360290

Ledenadministratie

Wil je bij Juventus gaan basketballen? Meld je dan aan bij de ledenadministratie. Zij kunnen je vertellen in welk team je kunt spelen en of er eventueel een wachtlijst is.

Voor het doorgeven van adreswijzigingen, opvragen van je spelersnummer en opzeggingen.

Jennifer Burger
leden@sbv-juventus.nl

Wedstrijdsecretaris

Is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden en het goede verloop van deze wedstrijden.

Inplannen wedstrijden, taken, zaalwachten, zaalhuur, wijzigen wedstrijden.

Nathalie van der Kooij – Inplannen van de wedstrijden, zaalhuur
wedstrijden@sbv-juventus.nl – 06-48423785

Marion Stolk – Inplannen van de zaaltaken
taken@sbv-juventus.nl

Marieke Snel – Sheets en invoeren uitslagen
Snelmarieke@gmail.com

Penningmeester

Verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging en de nauwkeurige en overzichtelijke registratie en presentatie aan AV hiervan.

Stelt de balans en begroting op, int contributie, schulden, sponsorgelden en subsidies, draagt zorg voor betalingen via bank, giro of contant uit verenigingskas na overleg van rekeningen.

Emma Clark
penningmeester@sbv-juventus.nl

Technische commissie

Is verantwoordelijk voor de continuïteit in trainers, coaches en leeftijdscategorieën binnen de vereniging.

Samenstelling teams, verdeling trainingstijden, trainingsjaarplannen, organiseert trainingsbijeenkomsten en draagt zorg voor een aanvoer van leden om leeftijdscategorieën in stand te houden.

Marieke Snel
Martin van Dijk

tc@sbv-juventus.nl

PR en sponsorzaken

Draagt zorg voor het binnenhalen en behouden van sponsoren i.s.m. de publiciteits- en evenementencommissie.

Opstellen sponsoringbeleid, inventariseren / bijhouden sponsoringmogelijkheden, samenstellen sponsorpakketten, werven van sponsoren, contacten onderhouden met sponsoren, (toezien op) uitvoering van sponsortegenprestaties.

Ileana van den Bosch
sponsoring@sbv-juventus.nl

Boete-beleid

Jeffrey van der Sloot
boetes@sbv-juventus.nl

Activiteitencommissie

Freek Roosloot leidt de activiteitencommissie en zet zich in om leuke zaken binnen de vereniging te organiseren zoals feesten en toernooitjes.
Wij zoeken nog mensen die onze activiteitencommissie willen ondersteunen! Ideeën voor activiteiten mogen ook naar ons gemaild worden.
activiteiten@sbv-juventus.nl
Activiteiten informatie

Kantine

Freek Roosloot 
kantine@sbv-juventus.nl

Website

Heb je ideeën voor de website? Wil je een stukje schrijven of heb je gave foto’s gemaakt? Mail ze dan naar mij en ik zorg dat ze erop komen!

John van der Kooij
webmaster@sbv-juventus.nl

06-50818383